Ki kell válogatni a hiányszakmákban képzett menekülteket

2015. szeptember 9.

A magyar állam jelenleg anélkül enged át több tízezer menekültet, hogy megvizsgálná, hasznára lehetnének-e az országnak. A 4K! szerint azonosítani kell azokat a hiányszakmákat, melyekben nincs jelenleg elég magyar munkaerő, és az ilyen képzettséggel rendelkező menekültek itteni letelepedését tudatosan elő kell segíteni.

A menekültek sorsa nem múlhat az uralkodó elit rövid távú politikai haszonszerzésén és képmutató diplomáciai játékain. Ez csak a zűrzavart erősíti. Az állam felelőssége, hogy Magyarország hosszú távú érdekeit nézve azonosítsa azokat a hiányszakmákat, amelyekben szívesen látjuk a hazánkba érkezőket.

A 4K! szerint a Dublini rendelet alkalmazásának felfüggesztése után a Magyarországra érkezőktől nem csak a valós úticéljukat, hanem a képzettségüket is meg kell kérdezni - amire érthetetlen módon jelenleg nem kíváncsi a magyar állam.

Azok esetében, akiknek a hiányszakmákban van képzettségük, kifejezetten bátorítani kell az itt maradásukat. Ha így is a továbbutazás mellett döntenek, akkor emberséges körülmények biztosításával kell segíteni azt.

A valóban Magyarországra bevándorolni szándékozók számára nyelvtanfolyamokat és más, a beilleszkedésüket segítő képzéseket kell indítani. Erre meg lehet találni az anyagi forrásokat is, ha az állampolgárság vásárlást kivesszük a Rogán-féle offshore cégek kezéből, és közvetlenül az állam kezébe adjuk. Ezeket az összegeket kizárólag a szegényebb bevándorlók beilleszkedésének támogatására kell fordítani.

Örömmel fogadjuk Magyarországon azokat, akik szívesen helyezkednek el hiányszakmákban, élettel töltenek meg kihaló településeket vagy új vállalkozásokat indítanak. Ezek az emberek hozzájárulhatnak Magyarország fejlődéséhez, hazánk pedig új esélyt adhat nekik egy normálisabb élethez.

Ez a patrióta és szociáldemokrata válasz.

 

Abba kell hagyni a menekültek regisztrációját és közvetlenül az osztrák határhoz kell szállítani őket

2015. szeptember 7.

A menekültekkel való emberséges és tisztességes bánásmód, illetve a közrend helyreállítása érdekében Magyarországnak egyoldalúan fel kell függesztenie a Dublini rendelet alkalmazását.

A 4K! álláspontja szerint azonnal be kell fejezni a határátlépők ujjlenyomatos regisztrációját, és a magyar államnak mindenkit, akinek nem Magyarország az úti célja, az osztrák vagy a szlovák határhoz kell szállítania.

Az elmúlt héten az állam kezéből kicsúszott az irányítás: az ország több pontján felbomlott a közrend, miközben a menekült családokkal szégyenletes és embertelen módon bántak, a hétköznapi magyar embereknek pedig a vasúti és közúti közlekedés összeomlásával kellett szembesülniük.

Meggyőződésünk, hogy a menekültellenes keménykedés helyett a magyar állam alapvető kötelessége a humánus bánásmód biztosítása a hazájukból háborúk miatt elmenekült embereknek.

A menekültek fogadásával kapcsolatos jelenlegi EU-s szabályozás, a Dublini rendelet bünteti az Unió perifériáján elhelyezkedő országokat, köztük Magyarországot. Elvárja, hogy ők regisztrálják és tartsák fel a magországokba, például Németországba tartó menekülteket. A múlt heti káosz nagy részben azért alakult ki, mert a kormány az EU-s előírásokat betartva megpróbálta itt tartani a regisztráltakat.

Nincsen értelme olyan tömegeket tartani túlzsúfolt táborokban, akik egyébként sem akarnak itt maradni. Nincs értelme erővel feltartani a vándorlókat és a nyugati országok helyett elvégezni a piszkos munkát, miközben ugyanezek az országok humanitáriusságból leckéztetik Magyarországot. Nincs értelme a menekültekkel való macska-egér játék során ellehetetleníteni a közlekedést és a turizmust.

Magyarországnak nem az a feladata, hogy erővel feltartsa a rajta csak átvonulni kívánó embereket, hanem az, hogy a lehető legemberségesebb módon biztosítsa a normális áthaladást.

Magyarországnak ezért azonnal fel kell hagynia a Dublini egyezmény alkalmazásával, be kell fejeznie a menekültek ujjlenyomatos regisztrációját, és új rendszert kell életbe léptetnie a déli határon a menekültek fogadására.

A fogadó pontokon minden érkezőtől meg kell tudakolni az úti célját. Amennyiben Magyarországon akar maradni, és itt akar menekült státuszhoz jutni, regisztrálni kell az illetőt és le kell folytatni az eddigi eljárást. Amennyiben a menekült más EU-s országokba tart, a magyar államnak közvetlen transzporttal az osztrák vagy szlovák határhoz kell szállítania ujjlenyomat-felvétel nélkül, miközben biztosítja az alapvető ellátást, valamint a pihenési és tisztálkodási feltételeket.

Az új rendszer emberséges és kiszámítható bánásmódot biztosít a menekültek számára, miközben az országban helyreállítja a rendet.

A kormánynak eközben nemzetközi szinten konstruktív módon kell részt vennie a bukott Dublini rendeletet felváltó új európai rendszer kialakításában.

 

Az állami földeken szövetkezeteket kell létrehozni, ahelyett, hogy a haveroknak privatizálnák

2015. szeptember 1.

A magyar földet veszély fenyegeti. A felülről generált hisztériával szemben ezt a veszélyt azonban nem a Magyarországon csak átvonuló menekültek jelentik, hanem az, hogy a Fidesz minden eddiginél nagyobb földmutyira készül.

A kormány 400 ezer hektár köztulajdonban lévő földet készül privatizálni azoknak a haveroknak, akik megnyerték a legutóbbi, botrányba fulladó földbérleti pályázatot.

Az ügy jelentőségét az adja, hogy összesen 580 ezer hektárt tesznek ki a földalapkezelő által kezelt, eladásra egyáltalán szóba jöhető, mezőgazdasági művelésre alkalmas földek. Ennek 70%-át privatizálnák most!

A tervezett privatizációból ráadásul semmilyen plusz bevétele nem fog származni az államnak.

A vásárlók által fizetendő törlesztőrészlet ugyanis megegyezik az eddigi bérleti díjjal. A gazdák ugyanannyit fizetnek mint eddig, az állam ugyanannyi pénzt kap, mint eddig, mégis eltűnik 400 ezer hektár köztulajdon.

A Fidesz láthatóan nem is kívánja titkolni, hogy privatizáció címén újabb szabadrablásról van szó.

A 4K! szerint a magyar államnak a tulajdonában lévő földeket nem a haveroknak kellene privatizálnia, hanem a vidéki munkanélküliség csökkentésére szövetkezeteket kellene létrehoznia rajta.

Az állami és önkormányzati földeken megszervezett szövetkezetek célja elsősorban a munkahelyteremtés, ezért a terület adottságaihoz igazodva olyan munkaintenzív ágazatokban kell tevékenykedniük, mint a biogazdálkodás, gyümölcstermesztés, kertészkedés, vagy az állattenyésztés. Az új szövetkezetek számára államilag támogatott, kedvezményes hitelprogramot kell indítani, hogy el tudják kezdeni a tevékenységüket.

A szövetkezetek jelentős segítséget nyújthatnak abban, hogy a falun és kisvárosokban élő tartós munkanélküliek végre munkához jussanak.

A Fidesz a magyar vidéken új feudalizmust épít: a haverokból zöldbárókat csinál, mindenki másnak pedig közmunkát ajánl.

A 4K! szerint a köztársasági fordulat részeként értelmes munkát kell biztosítani szövetkezek segítségével a vidéken élő embereknek, hogy felszámoljuk a nyomort és megállítsuk a falvak elnéptelenedését. 

 

Merkel és a trojka elpusztította azt az álmot, amire az EU épült

2015. július 16.

Sokkoló, amikor baloldali vezetők hátat fordítanak annak, amit képviseltek, és az általuk addig kritizált programot kezdik megvalósítani. Az ilyen pálfordulás sokakat elbizonytalanít, ezért tisztán kell látni, hogy mi volt a kudarc oka.

A Sziriza vezetőinek kapitulációja a német diktátumok előtt, bármilyen fura is, de azért következett be, mert a végletekig hittek az EU-álomban. Utólag úgy tűnik, a világon szinte mindenki készült a grexitre, Görögország kilépésére az eurozónából, egyetlen erőt leszámítva: a Szirizát.

A Sziriza a grexitet nem a gyakorlati problémák miatt nem fontolta meg, hanem az EU iránti mély ideológiai elkötelezettsége miatt. Őszintén hittek abban, hogy az Unió biztosítja az európai békét, jólétet és a nacionalizmus visszafogását.

Cipraszék azért szenvedtek kudarcot a tárgyalásokon, mert nem volt B-tervük. Kiderült, hogy nem csak semmiféle gyakorlati forgatókönyvük nem volt a pénznemváltás lemenedzselésére, de elvi okokból eleve kizárták ezt a lehetőséget.

Mivel sosem gondolkoztak grexitben, a trojkával való tárgyalásokon lényegében csak könyörögni tudtak az adósságátütemezésért és szociálisan igazságosabb intézkedésekért, de semmilyen ütőkártya nem volt a kezükben. Ezzel szemben Merkel sikeresen hitette el, hogy számára a további megszorítások és a grexit is járható út. Akinek csak egyetlen lehetősége van, az zsarolhatóvá válik.

Cipraszék úgy lázadtak fel a trojka ellen, hogy sosem állt szándékukban végigvinni a konfliktust, ha szükségessé válna. Az eredmény ma egy olyan Görögország, amely minden szempontból rosszabb helyzetben van, mint Ciprasz hatalomra kerülése előtt.

A tanulság ebből nem az, hogy „nem érdemes ugrálni”. A lecke más:

Fellázadni kizárólag akkor érdemes, ha azt végig is merik vinni a logikus végkifejletéig. Egy nem komolyan gondolt lázadás viszont csak rosszabbá teszi a helyzetet.

A mostani mentőcsomag és a megszorítások végül semmit nem oldanak meg, csak néhány évvel ismét kitolják a görög probléma megoldását, amiből továbbra is csak két lehetséges kiút van: az adósság átütemezése és részleges leírása az eurozónán belül, vagy a kilépés.

Ami történt, azonban nem csak Ciprasz, a Sziriza és Görögország katasztrófája, hanem az EU-é is. 

Amikor az EU-t létrehozták, azt ígérték, hogy az a népek közti békét, harmóniát és a demokráciát fogja szolgálni.

Cipraszék komolyan vették ezt az álmot, elhitték, hogy a trojka számára is szempont Görögország jövője, és hogy a német vezetők figyelembe fogják venni a görög nép demokratikusan kinyilvánított akaratát. 

Görögországot ezzel szemben Merkel úgy kezeli, mintha egy háborúban legyőzött, megszállt, német-protektorátus alá vont ellenséges ország lenne. 

Merkel és a trojka elpusztította azt az álmot, amire az EU épült.

 

Görögország megvédte a demokrácia és a szolidaritás alapértékeit

2015. július 5.

A 4K! és az Európai Baloldal örömmel üdvözüli a görög nép döntését, amellyel megvédték a demokrácia és a szolidaritás alapértékeit, nemet mondtak a megszorításokra és a diktátumra.

Holnaptól még nagyobb erővel küzdhetünk egy szociális és demokratikus Európáért, amely képes lesz meghaladni a neoliberális politikát, emberhez méltó életet biztosítva minden európai számára. A görög forradalom hazánk számára is példa, hiszen mi is illegitim adósságokat nyögünk, miközben megszorító programokkal ássák alá a társadalmunkat és a gazdaságunkat.

Köszönetünket fejezzük ki a baloldali görög kormánynak és testvérpártunknak, a Szirizának, hogy a példátlan külső beavatkozás és médiakampány ellenére lehetőséget adtak a görög népnek, hogy saját kezébe vegye sorsát. Ez a történelmi tett egész Európa jövőjét befolyásolhatja.


Európai Baloldal
4K!

Görög OXI, vagyis NEM feliratok kerültek ki a görög népszavazás napján az Európa Bizottság hivatalos magyarországi képviseletére, a budapesti Millenáris park oldalában található Európa Pontra.