Pesterzsébeten a kutyák gazdáinak felelőssége lesz a köztéri futtatók állapota?

2015. szeptember 24.

Nagyon furcsa szabályt fogadott el a Pesterzsébeti Önkormányzat: november 1-étől az ebek gazdáinak felelőssége lesz, ha egy rosszul megépített vagy megrongált kutyafuttatóból kiszökik az állat, és nem a futtatókat üzemeltető önkormányzaté.

A kutyafuttatók karbantartása az Önkormányzat feladata, és más jogszabályok miatt a kutyákat egyedül itt lehetne póráz nélkül sétáltatni.

Völgyesi Krisztián, a 4K! pesterzsébeti képviselőjének javaslatát, miszerint csak a saját hibából, például a kapu nyitva hagyása miatt bekövetkező szökésekre és harapásokra korlátozódjon a józan észnek megfelelően a rendelet, elutasította a képviselőtestület.

"Kutyatartó magánemberként és képviselőként egyaránt elfogadhatatlannak tartom, hogy az önkormányzat, mint üzemeltető, ne vállaljon felelősséget az általa üzemeltetett kutyafuttatókért" - jelentette ki Völgyesi Krisztián.

2015. szeptember 10-én elfogadott, „a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet” 11.§ (1) bekezdés c) pontja szerint „a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az ebtartó, aki a felügyelete alatt álló ebet a kijelölt kutyafuttató területén úgy engedi szabadon, hogy az a kutyafuttató határait elhagyhatja, illetve a szomszédos közterületre átharaphat.”

 

"Csak a legalizáció lehet cél" - A Cannabis Kultusz interjúja Istvánffy Andrással

2015. szeptember 16.

CK: A spanyol modell abból a szempontból működőképesnek tűnik, hogy minden fűfogyasztó klubba tömörülhet, és saját füvet használhat, miközben ez a szcéna valamennyire le van választva a társadalomnak arról a részéről, aki nem szeretne ezzel a jelenséggel találkozni.

IA: Ez egy cél, hogy le legyen választva? Szerintem az elfogadottság a lényeg, és nem az, hogy egy szubkultúra jöjjön létre, amiben el lehet vegetálni. Ha a társadalom elfogadja azt, hogy vasárnap és hétfő kivételével minden este tömegek hányják végig az alkoholtól a Belvárost, akkor nekünk nem szabad elfogadnunk, hogy a fű rejtve legyen. Az egyetlen logikus út a teljes legalizációért küzdeni, aztán majd az erőviszonyok és a társadalmi dinamika eldönti, hogy mi valósul meg, de ha eleve kishitűen állunk hozzá, akkor nem lesz miből engedni. Teljes nyíltsággal ki kell jelenteni, hogy a fű egy normális cucc, és semmivel nem rosszabb az alkoholnál. Ez jobban elgondolkodtatja az ellenzőket, mint ha azt kérjük, hogy hadd legyen egy játszóterünk valahol a föld alatt, ahol elvagyunk magunkban, és nem ártunk senkinek.

 

Az interjú teljes szövegét itt lehet elolvasni.

Ki kell válogatni a hiányszakmákban képzett menekülteket

2015. szeptember 9.

A magyar állam jelenleg anélkül enged át több tízezer menekültet, hogy megvizsgálná, hasznára lehetnének-e az országnak. A 4K! szerint azonosítani kell azokat a hiányszakmákat, melyekben nincs jelenleg elég magyar munkaerő, és az ilyen képzettséggel rendelkező menekültek itteni letelepedését tudatosan elő kell segíteni.

A menekültek sorsa nem múlhat az uralkodó elit rövid távú politikai haszonszerzésén és képmutató diplomáciai játékain. Ez csak a zűrzavart erősíti. Az állam felelőssége, hogy Magyarország hosszú távú érdekeit nézve azonosítsa azokat a hiányszakmákat, amelyekben szívesen látjuk a hazánkba érkezőket.

A 4K! szerint a Dublini rendelet alkalmazásának felfüggesztése után a Magyarországra érkezőktől nem csak a valós úticéljukat, hanem a képzettségüket is meg kell kérdezni - amire érthetetlen módon jelenleg nem kíváncsi a magyar állam.

Azok esetében, akiknek a hiányszakmákban van képzettségük, kifejezetten bátorítani kell az itt maradásukat. Ha így is a továbbutazás mellett döntenek, akkor emberséges körülmények biztosításával kell segíteni azt.

A valóban Magyarországra bevándorolni szándékozók számára nyelvtanfolyamokat és más, a beilleszkedésüket segítő képzéseket kell indítani. Erre meg lehet találni az anyagi forrásokat is, ha az állampolgárság vásárlást kivesszük a Rogán-féle offshore cégek kezéből, és közvetlenül az állam kezébe adjuk. Ezeket az összegeket kizárólag a szegényebb bevándorlók beilleszkedésének támogatására kell fordítani.

Örömmel fogadjuk Magyarországon azokat, akik szívesen helyezkednek el hiányszakmákban, élettel töltenek meg kihaló településeket vagy új vállalkozásokat indítanak. Ezek az emberek hozzájárulhatnak Magyarország fejlődéséhez, hazánk pedig új esélyt adhat nekik egy normálisabb élethez.

Ez a patrióta és szociáldemokrata válasz.

 

Abba kell hagyni a menekültek regisztrációját és közvetlenül az osztrák határhoz kell szállítani őket

2015. szeptember 7.

A menekültekkel való emberséges és tisztességes bánásmód, illetve a közrend helyreállítása érdekében Magyarországnak egyoldalúan fel kell függesztenie a Dublini rendelet alkalmazását.

A 4K! álláspontja szerint azonnal be kell fejezni a határátlépők ujjlenyomatos regisztrációját, és a magyar államnak mindenkit, akinek nem Magyarország az úti célja, az osztrák vagy a szlovák határhoz kell szállítania.

Az elmúlt héten az állam kezéből kicsúszott az irányítás: az ország több pontján felbomlott a közrend, miközben a menekült családokkal szégyenletes és embertelen módon bántak, a hétköznapi magyar embereknek pedig a vasúti és közúti közlekedés összeomlásával kellett szembesülniük.

Meggyőződésünk, hogy a menekültellenes keménykedés helyett a magyar állam alapvető kötelessége a humánus bánásmód biztosítása a hazájukból háborúk miatt elmenekült embereknek.

A menekültek fogadásával kapcsolatos jelenlegi EU-s szabályozás, a Dublini rendelet bünteti az Unió perifériáján elhelyezkedő országokat, köztük Magyarországot. Elvárja, hogy ők regisztrálják és tartsák fel a magországokba, például Németországba tartó menekülteket. A múlt heti káosz nagy részben azért alakult ki, mert a kormány az EU-s előírásokat betartva megpróbálta itt tartani a regisztráltakat.

Nincsen értelme olyan tömegeket tartani túlzsúfolt táborokban, akik egyébként sem akarnak itt maradni. Nincs értelme erővel feltartani a vándorlókat és a nyugati országok helyett elvégezni a piszkos munkát, miközben ugyanezek az országok humanitáriusságból leckéztetik Magyarországot. Nincs értelme a menekültekkel való macska-egér játék során ellehetetleníteni a közlekedést és a turizmust.

Magyarországnak nem az a feladata, hogy erővel feltartsa a rajta csak átvonulni kívánó embereket, hanem az, hogy a lehető legemberségesebb módon biztosítsa a normális áthaladást.

Magyarországnak ezért azonnal fel kell hagynia a Dublini egyezmény alkalmazásával, be kell fejeznie a menekültek ujjlenyomatos regisztrációját, és új rendszert kell életbe léptetnie a déli határon a menekültek fogadására.

A fogadó pontokon minden érkezőtől meg kell tudakolni az úti célját. Amennyiben Magyarországon akar maradni, és itt akar menekült státuszhoz jutni, regisztrálni kell az illetőt és le kell folytatni az eddigi eljárást. Amennyiben a menekült más EU-s országokba tart, a magyar államnak közvetlen transzporttal az osztrák vagy szlovák határhoz kell szállítania ujjlenyomat-felvétel nélkül, miközben biztosítja az alapvető ellátást, valamint a pihenési és tisztálkodási feltételeket.

Az új rendszer emberséges és kiszámítható bánásmódot biztosít a menekültek számára, miközben az országban helyreállítja a rendet.

A kormánynak eközben nemzetközi szinten konstruktív módon kell részt vennie a bukott Dublini rendeletet felváltó új európai rendszer kialakításában.

 

Az állami földeken szövetkezeteket kell létrehozni, ahelyett, hogy a haveroknak privatizálnák

2015. szeptember 1.

A magyar földet veszély fenyegeti. A felülről generált hisztériával szemben ezt a veszélyt azonban nem a Magyarországon csak átvonuló menekültek jelentik, hanem az, hogy a Fidesz minden eddiginél nagyobb földmutyira készül.

A kormány 400 ezer hektár köztulajdonban lévő földet készül privatizálni azoknak a haveroknak, akik megnyerték a legutóbbi, botrányba fulladó földbérleti pályázatot.

Az ügy jelentőségét az adja, hogy összesen 580 ezer hektárt tesznek ki a földalapkezelő által kezelt, eladásra egyáltalán szóba jöhető, mezőgazdasági művelésre alkalmas földek. Ennek 70%-át privatizálnák most!

A tervezett privatizációból ráadásul semmilyen plusz bevétele nem fog származni az államnak.

A vásárlók által fizetendő törlesztőrészlet ugyanis megegyezik az eddigi bérleti díjjal. A gazdák ugyanannyit fizetnek mint eddig, az állam ugyanannyi pénzt kap, mint eddig, mégis eltűnik 400 ezer hektár köztulajdon.

A Fidesz láthatóan nem is kívánja titkolni, hogy privatizáció címén újabb szabadrablásról van szó.

A 4K! szerint a magyar államnak a tulajdonában lévő földeket nem a haveroknak kellene privatizálnia, hanem a vidéki munkanélküliség csökkentésére szövetkezeteket kellene létrehoznia rajta.

Az állami és önkormányzati földeken megszervezett szövetkezetek célja elsősorban a munkahelyteremtés, ezért a terület adottságaihoz igazodva olyan munkaintenzív ágazatokban kell tevékenykedniük, mint a biogazdálkodás, gyümölcstermesztés, kertészkedés, vagy az állattenyésztés. Az új szövetkezetek számára államilag támogatott, kedvezményes hitelprogramot kell indítani, hogy el tudják kezdeni a tevékenységüket.

A szövetkezetek jelentős segítséget nyújthatnak abban, hogy a falun és kisvárosokban élő tartós munkanélküliek végre munkához jussanak.

A Fidesz a magyar vidéken új feudalizmust épít: a haverokból zöldbárókat csinál, mindenki másnak pedig közmunkát ajánl.

A 4K! szerint a köztársasági fordulat részeként értelmes munkát kell biztosítani szövetkezek segítségével a vidéken élő embereknek, hogy felszámoljuk a nyomort és megállítsuk a falvak elnéptelenedését.