A pártalakítási folyamat

A felülről vezényelt pártindításokkal szemben a fél éves részvételi pártalakítási folyamat során a csatlakozók határozták meg az új párt programját és alapszabályát az alapelvek által kijelölt kereteken belül. 

 

0. lépés

A 4K! létrehozott egy 7 fős Előkészítő Bizottságot a pártalakítás koordinálására az alakuló kongresszusig. Az Előkészítő Bizottság fogta össze a programjavaslat és az alapszabály- javaslat megírását, az ezekről szóló vitát, az alakuló kongresszus elé terjesztett változat elkészítését, az alakuló kongresszusig a külső kommunikációt és a pártszervezési folyamatot.

 

1. lépés

A pártalakítási folyamatba első körben 2011. november 30-ig lehetett regisztrálni az egész országból.

 

2. lépés

A 4K! 2011. december 15-én bemutatta a programjavaslatát, amely a későbbi megvitatás alapját képezte.

 

3. lépés

A november végéig regisztrált tagokból elkezdtük a helyi csoportok megalakítását. Innentől kezdve a párthoz a helyi csoportokon keresztül lehetett csatlakozni. A helyi csoport megalakulását és munkáját az Előkészítő Bizottság által megbízott helyi koordinátor vezette. Koordinátornak a regisztráció során bárki jelentkezhetett, az Előkészítő Bizottság a személyes találkozót követően bízta meg a feladattal a legalkalmasabb embert. A koordinátor szervezte meg és bonyolította le a csoporttalálkozókat, valamint tartotta a folyamatos kapcsolatot az Előkészítő Bizottsággal. A koordinátor feladatai a területi szervezetek megalakulásáig tartottak, ezután választott tisztségviselő lépett a helyére a közösen elfogadott alapszabály szerint.

 

4. lépés

Az alapprogram megvitatása előbb a helyi csoportban, ezt követően pedig a közös belső online felületen zajlott. A csoportok közösen elkészített javaslatcsomagot küldtek az Előkészítő Bizottságnak, majd a javaslatok szerkesztését követően a belső online felületen a teljes tagság szavazott a javaslatok elfogadásáról vagy elvetéséről. A végleges változatot az Előkészítő Bizottság készítette el, és miután mindenki megkapta, a helyi csoportok közösen döntötték el, hogy a kongresszusi küldöttek igennel vagy nemmel szavaznak az alapprogramról a kongresszuson.

 

5. lépés

Az alapszabálytervezetet az Előkészítő Bizottság előbb a szakmai, majd a tagságtól érkező vélemények alapján módosította és egészítette ki.

 

6. lépés

4K! - Negyedik Köztársaság Mozgalom néven az új baloldali párt 2012. április 28-án tartotta meg az alakuló kongresszusát. Az alakuló kongresszus elfogadta a párt alapprogramját, alapszabályát és megválasztotta a párt tisztviselőit.

 

Az alakuló kongresszusra megyénként delegáltak a helyi csoportok küldötteket, a megyei tagság létszáma szerint.